Thursday, July 9, 2009

इच्छा - The Wish


मला परवा ही जुनी कविता सापडली. म्हटलं post करून टाकावी !!!!